Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy może mieć miejsce z powodu złego działania urządzeń lub nieznajomości reguł BHP. W obu przypadkach konsekwencje doświadczy pracodawca. Prócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z głównych obowiązków posiadacza zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy zwykle posiadają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami osobowymi, a dokładniej z zabezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków kwalifikuje się np. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku. Wśród pracowników znane jest także zabezpieczenie na dożycie, a więc takie, które dopuszcza wpłatę pieniędzy poprzez ubezpieczyciela, o ile osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia zabezpieczenia. Tego gatunku umowy są ubezpieczeniami długoterminowymi. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zwrócenia wpłaconych poprzez osobę składek, jeżeli umrze w trakcie trwania terminu zabezpieczenia. Nieraz okres taki przemija, kiedy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.

Related Post