Test kompetencji

Na koniec nauki w gimnazjum uczniów czeka egzamin kompetencji. Od niedawna oprócz egzaminu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać też egzamin z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum bazuje prawie na szlifowaniu umiejętności jak choćby słuchanie, czytanie i w niewielkim poziomie pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje natomiast mówienia, w tak dużym stopniu jak ma to miejsce w liceum, kiedy maturzysta musi zdać test ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest więc czysto akademicka, zupełnie nieprzydatna za granicą, jednakże stanowi podwalinę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zadań. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w formie testowej. Popularnym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do osobnych akapitów. Zadanie to ma sprawdzić umiejętność czytania ze zrozumieniem. Na początku odbywa się część słuchowa, czyli odsłuchanie nagrania, a następnie zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli chodzi o zdolność pisania to może się wydarzyć opis obrazka. Uczeń ma dopiero za zadanie napisać co spostrzega na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na zapytywanie uzupełniające umieszczone w poleceniu do zadania.

Related Post