Istotne umiejętności językowe

Do głównych zręczności językowych, które są ćwiczone na każdej lekcji języka angielskiego, sprawdzane na pracach klasowych, należą pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie. Nauka angielskiego opiera się naturalnie na tych umiejętnościach. Nie wyobrażam sobie, ażeby nauka angielskiego nie obejmowała odsłuchiwania, oraz pisania, o mówieniu i czytaniu nie wspominając. Ich opanowanie zapewni uczniowi nie tylko promocję do następnej klasy ze stopniem co najmniej dostatecznym, no i też dopuści na zdanie matury. Wypada jednakże brać w rachubę, że nauka angielskiego to także znajomość słownictwa i popularnych frazesów. Bez opanowania istotnych zręczności językowych nauka angielskiego jest nieznośna. Jest to czynnik potwierdzony wieloma uczniami, którzy nie dostali promocji do następnej klasy. Ucząc się gramatyki i słówek, nie będziemy potrafili spożytkować języka angielskiego rzeczywiście, z tej przyczyny będzie on w samej rzeczy nieprzydatny. Zasadnicze jest, żeby profesor kładł obszerny nacisk na polepszanie wzmiankowanych zręczności.

Źródła:
http://www.polcyn.euhttp://www.mieszczak.euhttp://www.krasicki.euhttp://www.lysak.euhttp://www.szozda.eu

Related Post