Gramatyka

Istotnym składnikiem, na którym opiera się nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można nauczyć się w jeden dzień. Wymusza od studiującego opanowania teorii i wykonywania właściwych zadań, dzięki którym będzie mógł przetestować na jakim szczeblu jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego winna bazować więc na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu swoich zdolności i surowym ocenianiu ich. Nauka angielskiego wymaga od ucznia systematycznego ćwiczenia opanowanego materiału z działu gramatyki i wykorzystywaniu posiadanej wiedzy w konstrukcjach zdania, w trakcie wypowiedzi ustnej lub pisemnej. Gramatyka to dział dość szeroki, w który wliczają się przede wszystkim konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich tworzenie, oraz powodujące trudności truizmy, a więc wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one dużo znaczeń, na tle kontekstu i są ciężkie do zapamiętania. Są także wyrażenia o nadzwyczaj siostrzanym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zakodować bez większych kłopotów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.

Related Post